Alkid

Alkid Reçine Nedir ?

Alkid,  polihidrik alkol ve dibazik asitlerin polikondenzasyon reaksiyonunu ile oluşup,yağ yada yağ asidi ile modifiye edilen bir tür poliester sentetik  reçinedir . Bilinen ilk poliester çalışması  sayılabilecek Berzelius ‘un  (1847) tartarik asit ve gliserinin reaksiyonu ile başlayan sentetik reçine çalışması, sonrasında alkid  reçine çalışmaları ile ikinci dünya savaşının ardından hız kazanmış olup boya ve vernik üretiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alkid kelimesi alkol ve anhidrit kelimelerinden türetilmiş olup alkid reçinenin içeriğindeki  polyester kısmı reçinenin sertliğine , yağ ve yağ asidi kısmı ise esneklik, yapışma , pigment ıslatma özelliğine  ve solventler ile çözünürlüğüne yardım eder . Alkid reçine  boya ve vernik sistemlerinde film oluşumunu direkt etkileyen aynı zamanda  fizisiksel ve kimyasal direnç ,yapışma , dayanım gibi kaplama filminin diğer önemli özelliklerini oluşturan en önemli yapı taşıdır .

Günümüzde  konvansiyonel alkidler yaygın olarak kullanılmakta olup kimyasal yapısı uygun olduğundan bir  çok reçine yada radikal grupla “cold blend “ olarak karıştırılarak yada “hot blend” modifiye edilerek kullanılabilir. Alkid polimerin özelliklerinin daha da ileri taşınması  mümkündür.   Yeni tasarımlarla farklı modifiye alkid reçineler  yapılabileceği gibi  günümüzde yüksek solidli sistemler ve özelikle  emülsiye alkidlere eğilim giderek artmaktadır.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry